ثبت عقد

ثبت عقد

دفتر ازدواج هیرمان با حضور رسمی سر دفترگرامی، با سابقه چندین ساله در امر خیر ازدواج برای ثبت رسمی عقد وکلیه امور مربوطه در خدمت‌ شما زوج های گرامی هستیم. در ضمن بابت شروط ضمن عقد و مبلغ مهریه، هیچ هزینه جداگانه ای دریافت نمیشود وبرای راهنمایی و مشاوره در رابطه با امور ثبتی و دفتری پاسخگوی شما دوستان نیز هستیم.